sst / shear stiffness testing system

 • kompaktowa aparatura laboratoryjna pozwalająca na wyznaczenie sztywności na ścinanie w płaszczyźnie arkusza tektury z uwzględnieniem ścinania poprzecznego,
 • test polega na statycznym pomiarze sztywności tektury falistej, poprzez przyłożenie pary sił skręcających przekrój tektury falistej o wymiarach 100×100 mm,
 • SST charakteryzuje się bardzo wysoką wrażliwością na zgniecenie przekroju tektury falistej w procesach np. sztancowania, kaszerowania, itp. – wykonując test referencyjny (przed procesem) i kontrolny (po procesie) można z bardzo dużą dokładnością ocenić, jak dany proces wpływa na materiał i przez to, jak bardzo obniżana jest nośność opakowania,
 • zaawansowane algorytmy i precyzyjny system pomiarowy pozwalają na uzyskanie dokładnych i wiarygodnych wyników,
 • małe wymiary urządzenia oraz brak potrzeby korzystania ze sprężonego powietrza pozwalają na ustawienie SST w dowolnym miejscu hali produkcyjnej w celu kontroli zgniecenia tektury,
 • główne parametry:
  • wymiary urządzenia: 250 x 160 x 240 mm,
  • waga urządzenia: 5 kg,
  • wymiar próbki: 100 x 100 mm,
  • dokładność pomiaru siły: < 0.03 gr,
  • dokładność pomiaru przemieszczenia: < 0.01 mm,
  • zasilanie: 240V,
  • komunikacja: USB.