Kompaktowa prasa BCT-19T10 to nowoczesne urządzenie przeznaczone do precyzyjnego pomiaru indeksu wytrzymałości na ściskanie opakowań z tektury. Przemyślana i zaprojektowana od podstaw konstrukcja zapewnia łatwość obsługi, niezawodną pracę i powtarzalność wyników.

Prasa składa się z urządzenia pomiarowego oraz dedykowanego oprogramowania. Urządzenie pomiarowe, wykonane z wysokiej jakości mechanicznych i elektronicznych podzespołów, posiada system prowadzenia za pomocą śrub kulowych oraz nowoczesny napęd DC. Intuicyjne i proste w obsłudze oprogramowanie umożliwia analizę pomiarów i eksport danych do arkusza kalkulacyjnego.

Wykorzystanie tego zaawansowanego urządzenia pozwala na weryfikację założeń projektowych i optymalizację kosztów realizacji projektów. W naszej prasie procedura BCT przeprowadzana jest zgodnie z powszechnie przyjętymi wymogami normy PN-EN ISO 12048.

Specyfikacja techniczna

  • Wymiary obszaru roboczego (szer. x dł. x wys.) 800 x 800 x 800 mm
  • Wymiary płyt roboczych 850 x 850 mm
  • Odległość pomiędzy płytami min. 840 mm
  • pomiary do 10 kN
  • rozdzielczość pomiaru obciążenia 0.1 N
  • dokładność pomiaru przemieszczenia 0.001 mm
  • płaskość powierzchni płyt 0.10 mm
  • równoległość płyt ±1.00 mm/m

Praca w dwóch trybach obciążenia

  • standardowy test BCT
  • obciążenie stałe (próba stosu)