tst / torsional stiffness test

 • aparatura laboratoryjna wykorzystywana do określenia sztywności na skręcanie z uwzględnieniem ścinania poprzecznego,
 • TST jest urządzeniem wchodzący w skład BSE system – wspomaga proces identyfikacji parametrów materiałowych tektury falistej,
 • TST charakteryzuje się dużą wrażliwością na zgniecenie przekroju tektury falistej w procesach np. sztancowania, kaszerowania, itp. – wykonując test referencyjny (przed procesem) i kontrolny (po procesie) można z dużą dokładnością ocenić jak dany proces wpływa na materiał i przez to jak bardzo obniżana jest nośność opakowania,
 • test statyczny polegający na skręceniu próbki o wymiarach 150×50 mm o 10 stopni w obie strony – otrzymany wynik jest stabilny nawet dla bardzo wiotkich lub mocno zgniecionych tektur,
 • zaawansowane algorytmy i precyzyjny system pomiarowy pozwalają na uzyskanie dokładnych i wiarygodnych wyników,
 • parametry:
  • wymiary urządzenia: 180 x 230 x 300 mm,
  • waga urządzenia: 5 kg,
  • wymiar próbki: 50 x 150 mm,
  • dokładność pomiaru siły: < 0.05 gr,
  • dokładność pomiaru przemieszczenia: < 0.01 mm,
  • zasilanie: 240V,
  • media: sprężone powietrze,
  • komunikacja: USB.