Innowacyjny system do przewidywania wytrzymałości na ściskanie opakowań z tektury falistej. Na podstawie testu zginania, ścinania, skręcania i zgniatania krawędziowego próbek z tektury falistej tworzona jest baza danych materiałowych. Dla wybranego projektu i obliczonych wcześniej parametrów materiałowych tektury falistej wyliczany jest indeks BCT (box compression test).

Pozyskiwanie parametrów materiałowych / urządzenia laboratoryjne

  • do określania parametrów materiałowych tektury falistej wykorzystano opracowane naukowo metody oparte na testach laboratoryjnych, algorytmach matematycznych i symulacjach komputerowych
  • kompaktowa i trwała konstrukcja urządzeń pomiarowych, oraz wysokiej jakości komponenty wykorzystane do ich produkcji gwarantują poprawności otrzymanych wyników
  • system posiada intuicyjny interfejs dzięki któremu komunikacja z komputerową bazą danych jest bardzo łatwa, szybka i przyjemna
  • identyfikacja parametrów materiałowych odbywa się w pełni automatycznie w oparciu o precyzyjne pomiary, wbudowane zaawansowane algorytmy odwrotne i szybkie symulacje komputerowe

Dane eksperymentalne / baza danych

  • dane pomiarowe uzyskane  z urządzeń laboratoryjnych dostępne są w chmurze
  • system posiada spersonalizowany interfejs, dzięki czemu mogą go używać pracownicy różnych działów, np. działu handlowego, projektowego czy kontroli jakości
  • w oparciu o prostą i łatwo dostępną bazę danych materiałów/produktów/konstrukcji istnieje możliwość przygotowania błyskawicznych ofert
  • natychmiastowy dostęp do danych projektowych, pozwala przyśpieszyć i zoptymalizować proces projektowania i  prototypowania nowych konstrukcji opakowań
  • system posiada bardzo przyjazny i wygodny interfejs do statystycznego przetwarzania danych laboratoryjnych, dzięki czemu można kontrolować dostawców lub proces produkcji tektury falistej
  • System BSE umożliwia przesyłanie danych i raportów do innych programów

Wyznaczanie BCT / moduł obliczeniowy

  • w systemie wykorzystano innowacyjne i certyfikowane oprogramowanie do projektowania konstrukcyjnego opakowań kartonowych
  • BSE pozwala na wiarygodne wyznaczanie wytrzymałości pudła, zarówno dla typowych, jak i geometrycznie złożonych konstrukcji opakowań
  • system umożliwia automatycznie dobierać optymalny indeks tektury falistej dla wymaganego BCT pudła
  • BSE ma wbudowane translatory do importowania projektów ze standardowych programów do projektowania opakowań (np. ArtiosCAD, Impact, itp.)
  • system zawiera rozbudowaną bazę modeli FEFCO

   


Ulotka