bse / box compression estimation system

 • innowacyjny system do przewidywania wytrzymałości na ściskanie opakowań z tektury falistej,
 • w oparciu o test zginania, ścinania, skręcania i zgniatania krawędziowego próbek z tektury falistej tworzona jest baza danych materiałowych,
 • na podstawie dostarczonego projektu opakowania i przeliczonych wcześniej parametrów materiałowych – wyliczany jest indeks BCT.

pozyskiwanie parametrów materiałowych / urządzenia laboratoryjne

 • do określania parametrów materiałowych tektury falistej wykorzystano opracowane naukowo metody oparte na testach laboratoryjnych, algorytmach matematycznych i symulacjach komputerowych,
 • kompaktowa i trwała konstrukcja urządzeń pomiarowych, oraz wysokiej jakości komponenty wykorzystane do ich produkcji gwarantują poprawności otrzymanych wyników,
 • system posiada intuicyjny interfejs dzięki któremu komunikacja z komputerową bazą danych jest bardzo łatwa, szybka i przyjemna,
 • identyfikacja parametrów materiałowych odbywa się w pełni automatycznie w oparciu o precyzyjne pomiary, wbudowane zaawansowane algorytmy odwrotne i szybkie symulacje komputerowe.

dane eksperymentalne / baza danych

 • dane pomiarowe uzyskane  z urządzeń laboratoryjnych dostępne są w chmurze,
 • system posiada spersonalizowany interfejs, dzięki czemu mogą go używać pracownicy różnych działów, np. działu handlowego, projektowego czy kontroli jakości,
 • w oparciu o prostą i łatwo dostępną bazę danych materiałów/produktów/konstrukcji istnieje możliwość przygotowania błyskawicznych ofert,
 • natychmiastowy dostęp do danych projektowych, pozwala przyśpieszyć i zoptymalizować proces projektowania i  prototypowania nowych konstrukcji opakowań,
 • system posiada bardzo przyjazny i wygodny interfejs do statystycznego przetwarzania danych laboratoryjnych, dzięki czemu można kontrolować dostawców lub proces produkcji tektury falistej,
 • BSE umożliwia przesyłanie danych i raportów do innych programów.

wyznaczanie BCT / moduł obliczeniowy

 • w systemie wykorzystano innowacyjne i certyfikowane oprogramowanie do projektowania konstrukcyjnego opakowań kartonowych,
 • BSE pozwala na wiarygodne wyznaczanie wytrzymałości pudła, zarówno dla typowych, jak i geometrycznie złożonych konstrukcji opakowań,
 • system umożliwia automatycznie dobierać optymalny indeks tektury falistej dla wymaganego BCT pudła,
 • BSE ma wbudowane translatory do importowania projektów ze standardowych programów do projektowania opakowań (np. ArtiosCAD, Impact, itp.),
 • system zawiera rozbudowaną bazę modeli FEFCO.