Innowacyjny system do przewidywania wytrzymałości na ściskanie opakowań z papieru lub tektury litej. Na podstawie testu ściskania i rozciągania próbek z papieru lub tektury litej tworzona jest baza danych materiałowych. Dla wybranego projektu i obliczonych wcześniej parametrów materiałowych papieru lub tektury litej wyliczany jest indeks BCT (box compression test).

Pozyskiwanie parametrów materiałowych / urządzenia laboratoryjne

 • do określania parametrów materiałowych papieru lub tektury litej wykorzystano opracowane naukowo metody oparte na testach laboratoryjnych, algorytmach matematycznych i symulacjach komputerowych; test SCT zgodny jest z normami ISO 9895 oraz TAPPI T826; test rozciągania zgodny jest z normami: ISO 1924-2 oraz TAPPI T494
 • kompaktowa i trwała konstrukcja urządzeń pomiarowych, oraz wysokiej jakości komponenty wykorzystane do ich produkcji gwarantują poprawności otrzymanych wyników
 • system posiada intuicyjny interfejs dzięki któremu komunikacja z komputerową bazą danych jest bardzo łatwa, szybka i przyjemna
 • identyfikacja parametrów materiałowych odbywa się w pełni automatycznie w oparciu o precyzyjne pomiary, wbudowane zaawansowane algorytmy odwrotne i szybkie symulacje komputerowe

Dane eksperymentalne / baza danych

 • dane pomiarowe uzyskane  z urządzeń laboratoryjnych dostępne są w chmurze
 • system posiada spersonalizowany interfejs, dzięki czemu mogą go używać pracownicy różnych działów, np. działu handlowego, projektowego czy kontroli jakości
 • w oparciu o prostą i łatwo dostępną bazę danych materiałów/produktów/konstrukcji istnieje możliwość przygotowania błyskawicznych ofert
 • natychmiastowy dostęp do danych projektowych, pozwala przyśpieszyć i zoptymalizować proces projektowania i  prototypowania nowych konstrukcji opakowań
 • system posiada bardzo przyjazny i wygodny interfejs do statystycznego przetwarzania danych laboratoryjnych, dzięki czemu można kontrolować dostawców lub proces produkcji papieru lub tektury litej
 • System TCT umożliwia przesyłanie danych i raportów do innych programów

Wyznaczanie BCT / moduł obliczeniowy

 • w systemie wykorzystano innowacyjne i certyfikowane oprogramowanie do projektowania konstrukcyjnego opakowań kartonowych
 • TCT pozwala na wiarygodne wyznaczanie wytrzymałości pudła, zarówno dla typowych, jak i geometrycznie złożonych konstrukcji opakowań
 • system umożliwia automatycznie dobierać optymalny indeks papieru lub tektury litej dla wymaganego BCT pudła
 • TCT ma wbudowane translatory do importowania projektów ze standardowych programów do projektowania opakowań (np. ArtiosCAD, Impact, itp.)
 • system zawiera rozbudowaną bazę modeli FEFCO