sst / shear stiffness testing system

Kompaktowa aparatura laboratoryjna pozwalająca na wyznaczenie sztywności na ścinanie w płaszczyźnie arkusza tektury z uwzględnieniem ścinania poprzecznego. Test polega na statycznym pomiarze sztywności tektury falistej, poprzez przyłożenie pary sił skręcających przekrój tektury falistej o wymiarach 100×100 mm. SST charakteryzuje się bardzo wysoką wrażliwością na zgniecenie przekroju tektury falistej w procesach np. sztancowania, kaszerowania, itp. – wykonując test referencyjny (przed procesem) i kontrolny (po procesie) można z bardzo dużą dokładnością ocenić, jak dany proces wpływa na materiał i przez to, jak bardzo obniżana jest nośność opakowania.

Zaawansowane algorytmy i precyzyjny system pomiarowy pozwalają na uzyskanie dokładnych i wiarygodnych wyników. Małe wymiary urządzenia oraz brak potrzeby korzystania ze sprężonego powietrza pozwalają na ustawienie SST w dowolnym miejscu hali produkcyjnej w celu kontroli zgniecenia tektury.

Dane techniczne:

  • wymiary urządzenia: 250 x 160 x 240 mm
  • waga urządzenia: 5 kg
  • wymiar próbki: 100 x 100 mm
  • dokładność pomiaru siły: < 0.03 gr
  • dokładność pomiaru przemieszczenia: < 0.01 mm
  • zasilanie: 240V
  • komunikacja: USB