Moduł ścinania poprzecznego tektury falistej
T. Garbowski, T.Gajewski
Przegląd papierniczy, Vol. 76(2), pp.103-108, 2020
W opisie materiałowym ortotropowych płyt z miękkim i/lub pofalowanym rdzeniem ważne jest poprawne wyznaczenie wszystkich parametrów konstytutywnych. Niestety, w praktyce laboratoryjnej często pomija się wyznaczenie modułu ścinania poprzecznego. W niniejszej pracy przeds…
Czytaj więcej

Analityczna weryfikacja popularnej formuły McKee
T. Garbowski, M. Kuca , M. Niziałek-Łukawska
Przegląd papierniczy, Vol. 75(12), pp.767-773, 2019
W pracy przedstawiono krytyczne spojrzenie na popularną metodę estymacji wytrzymałości statycznej prostych opakowań z tektury falistej. Metoda, choć ma już ponad pięćdziesiąt lat, przetrwała próbę czasu i wciąż cieszy się ogromną popularnością wśród konstruktorów opakow…
Czytaj więcej

Komputerowo wspomagane wyznaczanie nośności opakowań z tektury falistej. Cz.3. Laboratoryjno-numeryczna procedura identyfikacji sprężystych parametrów materiałowych tektury falistej
T.Garbowski, L.Garbowska
Przegląd papierniczy, Vol. 74(9), pp. 577-585, 2018
Wiarygodne szacowanie nośności konstrukcji z papieru oraz tektury (np. pudła klapowe, SRP/RRP itp.) oparte jest przede wszystkim na precyzyjnie zidentyfikowanym zestawie parametrów wytrzymałościowych oraz odpowiednim modelu matematycznym z poprawnie sformułowanymi równa…
Czytaj więcej

Komputerowo wspomagane wyznaczanie nośności opakowań z tektury falistej. Cz.2. Analiza wrażliwości w wybranych testach laboratoryjnych tektury falistej
T.Garbowski, L.Garbowska
Przegląd papierniczy, Vol. 74(8), pp. 435-440, 2018
W procesie numerycznego (komputerowego) wyznaczania nośności opakowań z tektury falistej bardzo ważnym krokiem jest precyzyjne wyznaczenie parametrów materiałowych tektury. Ponieważ tektura falista jest materiałem charakteryzującym się dużą heterogenicznością, ortotropi…
Czytaj więcej

Komputerowo wspomagane wyznaczanie nośności opakowań z tektury falistej. Cz.1. Wpływ zgniecenia tektury falistej na jej podstawowe parametry
T.Garbowski, I.Czelusta, Ł.Graczyk
Przegląd papierniczy, Vol. 74(6), pp. 381-388, 2018
Niniejsza praca rozpoczyna cykl publikacji dotyczących numerycznego (komputerowego) wyznaczania nośności opakowań z tektury falistej. Zagadnienia przedstawione w tym i kolejnych artykułach związane są bezpośrednio lub pośrednio z procesem określania maksymalnej siły, ja…
Czytaj więcej

Analiza wrażliwości siły krytycznej w teście zgniatania pudła z tektury falistej
T.Garbowski, G.Przybyszewski
Przegląd papierniczy, Vol. 71(5), pp. 275-280, 2015
W pracy przedstawiono szczegółową analizę stateczności globalnej pudeł klapowych typu FEFCO. Do analizy przyjęto, że pudła wykonane są z tektury falistej 3- lub 5-warstwowej. Warstwy pofalowane przekroju (fluting), z uwagi na ich periodyczność, są homogenizowane (tj. wy…
Czytaj więcej